Besplatno fakturisanje

Preuzmite besplatni program za pisanje ponuda, računa i fiskalizaciju.

Bogat izbor prijedloga

Izaberite izgled vašeg računa i započnite s fakturisanjem!

Brzo i jednostavno fakturisanje, sa svake lokacije.

  • radi odmah i bez instalacije – Android ili Apple, Windows ili Linux, radi na svakom uređaju,
  • pisanje ponuda i računa,
  • praćenje plaćanja i automatsko slanje opomena,
  • vođenje šifrarnika prodajnih artikala i usluga,
  • podržan ispis na mobilne Bluetooth pisače,
  • slanje računa putem e-pošte i SMS poruka!
  • viševalutni i višejezički ispis računa,
  • mogućnost direktnog povezivanja sa drugim računovodstvenim kancelarijama koje pružaju uslugu online računovodstva u programu eurofaktura.ba!